A Megrendelő kijelenti, hogy a Fotográfus mind fotózási, illetve szerkesztési stílusát ismeri, ellene kifogása nincs.
A Megrendelő elfogadja, hogy a Fotográfus által átadott képek további szerkesztéséhez csak a Fotográfusnak van joga.​
A nyers fotók, másolatok és a sokszorosítással létrejött fényképek a Fotográfus tulajdonát képezik, azok ki nem adhatóak.​
Mivel a képek a Fotográfus szellemi termékei, így a Megrendelő engedélyezi a Fotográfusnak a fénykép(ek) referenciaként való korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó felhasználását. (Amennyiben nem járul hozzá, úgy a Fotográfus sajnos nem tudja vállalni a fotózást.) 
A felhasználási jog kiterjed a fénykép(ek) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjesztésére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására.​
A Megrendelő kijelenti, hogy a képek nyilvánosságra hozásánál a Fotográfust feltünteti. Tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja, úgy a szerzői jogi védelem alapján akár a jogdíj 100%-ának a felára is terhelheti.
Abban az esetben, ha a Megrendelő egy harmadik személynek átadja a képeket, akkor őt is köteles erről tájékoztatni. A felelősséget a Megrendelő vállalja.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv
A Fotográfust nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép felvételek olyan harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan a Fotográfus harmadik személy részére nem adott engedélyt.
A Megrendelő elfogadja, hogy a fotózás során az általa okozott esetleges kárt köteles megtéríteni a Fotográfus felé. (Tárgyi eszközök: fényképezőgép, objektív, vakuk, lámpák)
Back to Top